Featured post

Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar visit in south pacific countries

Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar visit in south pacific countries  Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar visit in south pacific coun...

Friday, 29 November 2013

SSF Pradhieshedha Rally - Kozhikkodu

Chelari samasthayude Bheekara vaazchakkethire , SSF Calicut Distric Committee samghtippicha Pradhieshadha Rally - Kozhikkodu Muthalakkulam Maithaniyilekku . Mannarkkadu randu Sunni Pravarthhakare Kolappeduthiya , Mancheriyil oru SYS pravarththakne Kolappeduthiya chelaari samasthaye nattil ninnum nirodhikkuka .

Search Tags, SSF , SYS , Chelari Samastha SKSSF , Kozhikkodu Muthalakkulam , Sammelanam